Myllargutens gammaldansorkester er et humørfylt og livlig orkester bestående av musikere fra inn- og utland. De spiller tradisjonsmusikk i sitt eget orkesterformat til stor glede for seg selv, og av og til andre.

Gjennom å ha spilt på festivaler og arenaer med svært forskjellig profilering (som spenner fra tradisjonsrike folkemusikkfestivaler, undergrunnsmiljøer, samtidsdansfestivaler til Oktoberfest) har vi lært at musikken vår og vår tilstedeværelse på scenen gjør at vi treffer publikum i alle aldersgrupper, med vidt forskjellig bakgrunn og preferanser.

Alle medlemmene har høyere utdanning innenfor forskjellige områder av folkemusikken og vi representerer i dag en svært internasjonal gjeng.


Ole Wenge (1898 - 1983)

Trekkspillets myllargut: Ole Wenge

Selv om orkesteret oppstod i Telemark må ikke Myllarguten forveksles med «han som spilte hardingfele». Vår Myllargut er nemlig Ole Wenge fra Romsdalen som fikk tilnavnet «Trekkspillets Myllargut» på 30- tallet. Dette er et kompliment som ikke gis uten grunn og kommer av hans evne til å fornye uten å miste det essensielle i folkemusikken.

Han ble kjent som en nyskapende trekkspiller gjennom sin tolkning av folkemusikk og hardingfeleslåtter på trekkspill, samt sitt samarbeid og omfattende turnevirke med kjente navn som Hallvard Ørsal og Nils Bakke. I 1939 var han den første til å spille folkemusikk på trekkspill i beste sendetid på norsk radio, Eivind Groven hadde dette å si om fremførelsen:

Kjære Ole Wenge
Det var med forundring eg høyrde på dykk. Slåttane fekk ein ny skapnad som gjorde musikken til ei eiga ny oppleving. Det er to slags musikkelement som har blitt støypt saman og det nye som kjem fram fekk sin eigen dåm som i alle fall eg gledde meg mykje over å høyra
— Eivind Groven

 

Om vi fortjener å assosiere oss med Ole Wenge er opp til tilhøreren å bedømme.